News

 
2021-06-17

Aktualizacja oprogramowania dla kart Wicher

Nowa wersja oprogramowania dla kart Wicher
Wicher_Installer_v2.8b2 / Wicher_Installer.adf


Zmiany dla Wicher_Installer:
- dodano obsługę AmigaOS3.2,
- WicherCfg - dodano obsługę Wicher1220EC,
- WicherCfgGui - dodano obsługę Wicher1220EC,
- spi.librarby - dodano obsługę Wicher1220EC,
- enc28j60_w32.device - dodano obsługę Wicher1220EC,
- Tools_Menu - dodano obsługę Wicher1220EC.