Produkty / Ryś MKII adapter

Adapter Ryś MKII jest następcą wersji Ryś USB. Jak jego poprzednik został oparty na 16 bitowym mikrokontrolerze firmy Microchip i jest przeznaczony do obsługi urządzeń USB HID typu myszki, joysticki, pady.

Posiada wewnętrzny stos USB, dzięki czemu umożliwia obsługę urządzeń USB HID (typu myszka, joystick, pad) bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Instalacja sprowadza się do podłączenia Rysia w odpowiednim porcie (port myszki lub joysticka) komputera.

Ryś MKII został wyposażony w 3 tryby emulacji myszki, emulację joysticka oraz pada. Tryb emulacji myszki posiada 3 prędkości pracy ustawiane przez użytkownika. Zapewnia to dostosowanie prędkości emulacji dla podłączonej myszki. Zmiany ustawień są zapamiętywane w pamięci EEPROM, dzięki czemu po ponownym podłączeniu urządzenie jest skonfigurowane do Twoich ulubionych ustawień. Adapter wyposażony jest w funkcję "Bootloader", która umożliwia dokonywanie aktualizacji oprogramowania.


Cechy adaptera Ryś

 

 • obsługa myszek USB HID,
 • obsługa joystików USB HID,
 • obsługa padów USB HID,
 • obsługa klawiatur USB HID,
 • współpraca z każdą Amigą (niektóre modele mogą wymagać dodatkowej przejściówki),
 • współpraca z Commodore 64 (bez obsługi myszki),
 • współpraca z Atari ST (wymaga dodatkowej przejściówki),
 • wewnętrzny stos USB,
 • funkcja "Bootloader" do aktualizacji oprogramowania,
 • kontrolka "Status" informująca o stanie urządzenia,
 • pamięć EEPROM do przechowywania ustawień,

 

 • 16 bitowy mikrokontroler firmy Microchip w technologii nanoWatt,
 • 3 tryby emulacji myszki,
 • tryb pracy joystick (emulacja pracy oryginalnego joysticka),
 • tryb pracy pad (emulacja pracy oryginalnego joysticka),
 • tryb pracy pad CD32 (emulacja pracy oryginalnego pada CD32),

 

 

Adapter Ryś automatycznie rozpoznaje typ podłączonego urządzenia i przechodzi do emulacji jego odpowiednika w Amidze.

W przypadku wykrycia joysticka lub pada Ryś domyślnie ustawia tryb pracy „Pad”. Podłączając joystick USB do Rysia, należy przełączyć tryb pracy adaptera na „Joystick” wciskając jednocześnie przyciski 9 i 10 na joysticku. Adapter potwierdzi zmianę trybu pracy pulsowaniem kontrolki „Status”. Tę samą operację należy przeprowadzić na podłączonym do adaptera padzie, wciskając jednocześnie przyciski „SELECT” i „START” (na niektórych padach pojawia się oznaczenie przycisków jako "9" oraz "10").


Funkcje adaptera Ryś

 

Myszka

 • "Bootloader" + przycisk rolki - wybór trybu emulacji

Joystick

 • 9 + 10 - wybór trybu pracy
  "Bootloader" + 4 - wybór trybu pracy
 • 1 - fire1
 • 2 - fire2
 • 3 - fire3
 • 6 - autofire1
 • 5 - autofire2

Pad

 • SELECT + START - wybór trybu pracy
 • X - fire1
 • O - fire2
 • [] - UP
 • R2 - autofire1
 • L2 - autofire2

Klawiatura

 • F1-F2 - wybór trybu pracy
 

Zmiana trybu pracy adaptera jest sygnalizowana pulsującą kontrolką „Status”.


Dla podłączonego joysticka lub pada.

 • 1 przygaśnięcie - tryb „Joystick”
 • 2 przygaśnięcia - tryb „Pad”
 • 3 przygaśnięcia - tryb „Pad - emulacja myszki”
 • 4 przygaśnięcia - tryb „Pad CD32”


Dla podłączonej myszki.

 • 4 przygaśnięcia - zmiana prędkości pracy
 • "Bootloader" + lewy/prawy przycisk myszki - regulacja opóźnienia myszki


Dla podłączonej klawiatury.

 • klawisz F1 - schemat przypisania klawiszy (A-lewo, W-góra, S-dół, D-prawo, O-fire1, P-fire2)
 • klawisz F2 - schemat przypisania klawiszy (strzałka lewo, góra, dół, prawo , W-fire1, Q-fire2)Instrukcja obsługi:

 

Bootloader (Windows):
RysFlasher_Setup_v0.5.exe

 

Amiga

Oprogramowanie układowe:
RysMKII_20160221.7z
RysMKII_20160103.7z
RysMKII_20151129.7z

 

C64/C128

Oprogramowanie układowe:
RysMKII_C64_20150924.7z

 

AtariST

Oprogramowanie układowe:
RysMKII_AtariST_20150513.7z

 

PC, Mac - JoystickToUSB

Oprogramowanie układowe:
Rys_JoystickToUSB_20150307.7z

Schemat przelotki:
rys_przelotka.pdf