Produkty / Ryś MKII adapter (obsługa rolki)

Adapter Ryś MKII jest następcą wersji Ryś USB. Jak jego poprzednik został oparty na 16 bitowym mikrokontrolerze firmy Microchip i jest przeznaczony do obsługi urządzeń USB HID typu myszki, joysticki, pady.

Posiada wewnętrzny stos USB, dzięki czemu umożliwia obsługę urządzeń USB HID (typu myszka, joystick, pad) bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Instalacja sprowadza się do podłączenia Rysia w odpowiednim porcie (port myszki lub joysticka) komputera.


 • obsługa myszek USB HID,
 • obsługa joystików USB HID,
 • obsługa padów USB HID,
 • obsługa klawiatur USB HID,
 • współpraca z każdą Amigą (niektóre modele mogą wymagać dodatkowej przejściówki),
 • emulacja myszki w tyrybie Amigi,
 • obsługa rolki oraz 4 i 5 przycisku myszki,
 • emulacja joysticka w trybie Amigi,
 • emulacja pada CD32 (automatyczne wykrywanie),

 

 • 16 bitowy mikrokontroler firmy Microchip w technologii nanoWatt,
 • wewnętrzny stos USB,
 • funkcja "Bootloader" do aktualizacji oprogramowania,
 • kontrolka "Status" informująca o stanie urządzenia,
 • pamięć EEPROM do przechowywania ustawień,

 


 
 

France

 • AMEDIA COMPUTER FRANCE SàRL - Amedia Computer France
 • Shipping: France, Europe

 • MicroMiga - MicroMiga
 • Shipping: France, Europe


 • Germany

 • Alinea Computer - Amiga Shop
 • Shipping: Germany, Europe, Africa, Asia, Australia, North-America, South-America


 • Ireland

 • Sordan - Sordan Electronics
 • Shipping: Ireland, Europe, Africa, Asia, Australia, North-America, South-America


 • Poland

 • Podkarpackie Centrum Informatyczne Jacek Kremski - Podkarpackie Centrum Informatyczne Jacek Kremski
 • Shipping: Poland, Europe


 • Spain

 • ASB Computer - AMIGAstore
 • Shipping: Spain, Europe, Africa, Asia, Australia, North-America, South-America


 • Switzerland

 • RELEC Software&Hardware AMIGA - RELEC
 • Shipping: Switzerland, Europe

 •