Products / ZXKempstonUSB

Interfejs ZXKempstonUSB powstał z myślą wykorzystania urządzeń USB HID typu joystick, pad do współpracy z ZX Spectrum / ZX Spectrum+. ZXKempstonUSB skonstruowany został w oparciu o 16 bitowy mikrokontroler firmy Microchip.

ZXKempstonUSB jest wyposażony w wewnętrzny stos USB, dzięki czemu umożliwia obsługę urządzeń USB HID typu joystick, pad. Instalacja sprowadza sie do podłączenia ZXKempstonUSB do złącza krawędziowego po czym jest on gotowy do pracy.


 


Opis

  • przeznaczony do montażu w złączu krawędziowym ZX Spectrum / ZX Spectrum+,
  • obsługa joystików USB HID,
  • obsługa padów USB HID,
  • praca joysticka w trybie Kempston lub Sinclair 1,
  • funkcja "Bootloader" do aktualizacji oprogramowania,
  • diody LED informujące o stanie urządzenia,
  • pamięć EEPROM do przechowywania ustawień,
  • przycisk RESET