Produkty / Wicher 500i rev.2c

Karta turbo Wicher 500i rev.2c jest przeznaczona do montażu wewnątrz obudowy Amigi 500/500+. Obsługuje procesory serii 68000/68010 w obudowie PLCC68, pamięć FAST RAM do 12 MB (używając modułu SIMM72 16-128MB) oraz dyski twarde IDE 2,5". Posiada możliwość ustawienia taktowania procesora do 50MHz.

Konstrukcja powstała z myślą o osobach chcących użytkować klasyczny procesor z serii MC68000/68010 z podwyższonym taktowaniem. Zalecanym procesorem umożliwiającym pracę z taktowaniem do 50MHz jest procesor z serii MC68HC000. Jednak nie każdy procesor z tej serii będzie pracował z maksymalnym taktowanie karty turbo.
Wicher 500i umożliwia podłączenie modułu pamięci SIMM72 FPM lub EDO o pojemności 1-128 MB i czasie dostępu 50/60ns, twardego dysku IDE 2,5" oraz urządzeń pracujących z magistralą SPI typu zegar czasu, kontroler ethernet, itp.


Parametry

 • przeznaczony dla Amigi 500/500+ (montaż w miejscu oryginalnego procesora),
 • obsługiwane procesory: MC68000, MC68HC000, MC68010, obudowa PLCC68,
 • zalecany procesor: MC68HC000 (karta nie zawiera procesora),
 • zalecany Kickstart: Kickstart 3.1,
 • częstotliwość taktowania CPU: 7,12,14,16,25,28,33,42,50 MHz,
 • pamięć ram: moduł SIMM72 (FPM/EDO) 1-8MB lub 16-128MB, 50/60ns (karta nie zawiera modułu pamięci SIMM72),
 • obsługa do 12 MB pamięci FAST RAM,
 • kontroler IDE zgodny z kontrolerem A600 ( wymagany Kickstart >= 2.05 (37.350) ),
 • kontroler SPI,

 

RetroAmi edition

 


 

Osiągi

 • Amiga 500 (Custom Kickstart 3.1, procesor: MC68HC000FN16, taktowanie @50MHz, scsi.device V46.0, włączona funkcja MAPROM)
 • MIPS: ~4.53
 • Dhrystones: ~4341
 • IDE transfer: ~6.3MB/s (używając IdeFix97 ~6.7MB/s)
 • RAM transfer: ~7.02MB/s

Pomiar dokonany za pomocą SysInfo 4.0, AIBB 6.5

 


 

Oprogramowanie

Oprogramowanie karty umożliwia dokonywanie zmian konfiguracji poprzez polecenie CLI lub dodatkowy moduł WicherBootMenu pozwalający utworzyć własną wersję Kickstartu za pomocą programu Remus. WicherBootMenu można aktywować w czasie rozruchu systemu operacyjnego przytrzymując lewy przycisk myszy.

 


Parametry programu Wicher
VERSION - wyświetla informację o wersji programu
STATUS - wyświetla ustawienia karty turbo
LOAD - wczytuje konfigurację karty z pliku i zmienia ustawienia karty
SAVE - zapisuje ustawienia karty do pliku
CLK - zmienia częstotliwość taktowania procesora
FASTMEM - (on/off) włącza / wyłącza pamięć FAST
CFGRAM - autmatyczna kongifuracja kontrolera pamięci FASTRAM
IDE - (on/off) włącza / wyłącza kontroler dysku
SPI - (on/off) włącza / wyłącza kontroler SPI
RAS13 - (on/off) włącza / wyłącza obsługę dodatkowych banków pamięci w module SIMM (dwustronne moduły)
BIGRAM - (on/off) włącza / wyłącza obsługę modułów SIMM o pojemności od 16MB do 128MB
SLOWRAM - (on/off) włącza / wyłącza obsługę pamięci Trapdoor RAM - 1.5 MB ($C00000)
OTHERRAM - (on/off) włącza / wyłącza obsługę pozostałej pamięci - 1.5 MB ($A00000)
KICKRAM - (on/off) włącza / wyłącza obsługę pamięci - 1 MB ($E00000 i $F00000)

Przykład: wicher clk=28 RAS13=on

 

 
UWAGI !!!

Nie każdy procesor będzie umożliwiał stabilną prace z częstotliwością wyższą niż oznaczona przez producenta.

Większość modułów SIMM72 nie powinno powodować problemów z działaniem przy taktowaniu procesora od 12MHz do 28MHz. Natomiast przy taktowaniu od 33MHz do 50MHz nie wszystkie moduły SIMM72 będą poprawnie działać.

Skrócona instrukcja instalacji:

 

Oprogramowanie:
Wicher_Installer.adf
Wicher_Installer_v2.9.lha

 


SPI - konfiguracja pinów


Sygnał Pin Opis
+5V 1 Supply Voltage
INT 2 Interrupt
SS2 3 Slave Select 2
SS3 4 Slave Select 3
SS0 5 Slave Select 0
SS1 6 Slave Select 1
MOSI 7 Master Out Slave In
SCLK 8 Clock
GND 9 Ground
MISO 10 Master In Slave Out
GND 11 Ground
+3.3V 12 Supply Voltage

JTAG


 

 
Schematy

 RTC


 

DS1306

 

Schemat podłącznie układu DS1306 do gniazda SPI karty Wicher500i.

 MP3 CODEC


 

VS1003

 

Wicher SPI busVS1003/1053 MP3 CODEC
+5V5V
INTDREQ
SS2XDCS
SS3XRST
SS0
SS1XCS
MOSIMOSI
SCLKSCK
GNDDGND
MISOMISO

 SD Card


 

SD Card

 

UWAGA!!! Usuń rezystory R1,R2,R3,R4

Wicher SPI busSD Card - MOD-01507
+5V5V
INT
SS2CS
SS3
SS0
SS1
MOSIMOSI
SCLKSCK
GNDGND
MISOMISO

 


microSD Card

 

Wicher SPI busmicroSD Card - Pololu #2597 (PLL-02696)
+3.3VVDD
INT
SS2CS
SS3
SS0
SS1
MOSIDI
SCLKSCLK
GNDGND
MISODO

 Ethernet


 

ENC28J60 Mini

 

Wicher SPI busENC28J60 Mini (MOD-01512)
+3.3VVCC
INTINT
SS2
SS3
SS0
SS1CS
MOSISI
SCLKSCK
GNDGND
MISOSO

 


 

 
 

France

 • MicroMiga - MicroMiga
 • Shipping: France, Europe


 • Germany

 • Alinea Computer - Amiga Shop
 • Shipping: Germany, Europe, Africa, Asia, Australia, North-America, South-America


 • Ireland

 • Sordan - Sordan Electronics
 • Shipping: Ireland, Europe, Africa, Asia, Australia, North-America, South-America


 • Spain

 • ASB Computer - AMIGAstore
 • Shipping: Spain, Europe, Africa, Asia, Australia, North-America, South-America

 •